Projekty Dokumenty szkoły  Uroczystości SOO Izbica WebmasterDziennik
Strona główna
Dyrekcja
Kadra
Historia szkoły
Aktualności
Samorząd
Położenie geograficzne szkoły
Katecheza
Pedagog
Galeria zdjęć
Świetlica
Archiwum
Podział godzin
Webmaster
 

 

Szkoła Podstawowa

 

 

Gimnazjum

 

 

 

     

DANE KONTAKTOWE:

GABINET DYREKTORA: 84 6183 092

GABINET WICEDYREKTORA: 84 6183 703

SEKRETARIAT SZKOŁY: 84 6183 020

e-mail: zsizbica@gmail.com


Kilka słów o patronie Szkoły Podstawowej w Izbicy

Maria Konopnicka, z Wasiłowskich (1842-1910), polska poetka, prozaik, krytyk, publicystka. Uczyła się krótko na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, przez całe życie dokształcała się we własnym zakresie. Wychowywała          6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku. W latach 1877-1890 mieszkała w Warszawie. od 1884 do 1886 redagowała pismo dla kobiet Świt.
        Od 1890 przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskimi na obczyźnie, Macierzą Szkolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni          (1901-1902). 1903 otrzymała w darze zakupiony ze składek społeczeństwa dworek             w Żarnowcu. 1905-1907 przebywała w Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin. Debiutowała jako poetka w prasie 1870.
dalej.....
         Zmarła 8 X 1910 we Lwowie i tam została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

   Gimnazjum w Izbicy stanowi drugą część Zespołu Szkół. Społeczność gimnazjum tworzą absolwenci naszej szkoły podstawowej i absolwenci innych szkół podstawowych z terenu gminy Izbica.  Organ prowadzący /Gmina Izbica/ wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół w Izbicy, Gronem Pedagogicznym i rodzicami starają się zapewnić  uczniom jak najlepsze warunki do nauki. Absolwenci gimnazjum są laureatami różnych konkursów oraz uczniami renomowanych szkół średnich i wyższych uczelni.


 

 

 

 

 

Patron szkoły

 

OKE Kraków
Google
Kuratorium lublin
Gmina Izbica
Starostwo Krasnystaw
Izbica info
Stowarzyszenie Oświatowe "Prymus"
 

 

Dla rodziców
Dla uczniów
Dla nauczycieli
O konkursach
O wycieczkach
Serwis sportowy

 

©