Projekty Dokumenty szkoły  Uroczystości SOO Izbica WebmasterDziennik
Strona główna
Dyrekcja
Kadra
Historia szkoły
Aktualności
Samorząd
Położenie geograficzne szkoły
Katecheza
Pedagog
Galeria zdjęć
Świetlica
Archiwum
Podział godzin
Webmaster
 

 

Szkoła Podstawowa

 

 

Gimnazjum

 

 

 

 

W zakładce dla rodziców- Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy z dnia 3 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Izbica, dnia 25 sierpnia 2014 r.

 STYPENDIUM SZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZYSŁUGUJE UCZNIOM Z TERENU GMINY, W KTÓREJ UCZEŃ JEST ZAMELDOWANY;

MIESIĘCZNY DOCHÓD NA 1 OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 456 ZŁ;

WNIOSKI, WRAZ Z DOKUMENTAMI, NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2014 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY;

 DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I U PEDAGOGA SZKOŁY.

     

DANE KONTAKTOWE:

GABINET DYREKTORA: 84 6183 092

GABINET WICEDYREKTORA: 84 6183 703

SEKRETARIAT SZKOŁY: 84 6183 020

e-mail: zsizbica@gmail.com


Kilka słów o patronie Szkoły Podstawowej w Izbicy

Maria Konopnicka, z Wasiłowskich (1842-1910), polska poetka, prozaik, krytyk, publicystka. Uczyła się krótko na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, przez całe życie dokształcała się we własnym zakresie. Wychowywała          6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku. W latach 1877-1890 mieszkała w Warszawie. od 1884 do 1886 redagowała pismo dla kobiet Świt.
        Od 1890 przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskimi na obczyźnie, Macierzą Szkolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni          (1901-1902). 1903 otrzymała w darze zakupiony ze składek społeczeństwa dworek             w Żarnowcu. 1905-1907 przebywała w Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin. Debiutowała jako poetka w prasie 1870.
dalej.....
         Zmarła 8 X 1910 we Lwowie i tam została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

   Gimnazjum w Izbicy stanowi drugą część Zespołu Szkół. Społeczność gimnazjum tworzą absolwenci naszej szkoły podstawowej i absolwenci innych szkół podstawowych z terenu gminy Izbica.  Organ prowadzący /Gmina Izbica/ wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół w Izbicy, Gronem Pedagogicznym i rodzicami starają się zapewnić  uczniom jak najlepsze warunki do nauki. Absolwenci gimnazjum są laureatami różnych konkursów oraz uczniami renomowanych szkół średnich i wyższych uczelni.


 

 

 

 

 

Patron szkoły

 

OKE Kraków
Google
Kuratorium lublin
Gmina Izbica
Starostwo Krasnystaw
Izbica info
Stowarzyszenie Oświatowe "Prymus"
 

 

Dla rodziców
Dla uczniów
Dla nauczycieli
O konkursach
O wycieczkach
Serwis sportowy

 

©